RODO

Polityka prywatności i polityka plików cookies.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: "Użytkownikami") będącego własnością spółki MCPOLSKA.PL sp. z o.o. sp. k., znajdującego się pod adresem : bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl (zwanym dalej "Serwisem") oraz politykę plików cookies.

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: "Użytkownikami") będącego własnością spółki MCPOLSKA.PL sp. z o.o. sp. k., znajdującego się pod adresem : bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl (zwanym dalej "Serwisem") oraz politykę plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Swadzimu przy ul. Wschodniej 5a, 62-080 Swadzim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445874, kapitał zakładowy: 100 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7773229292, REGON 302313113, zwany dalej "Administratorem".
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:
  (a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach zapytaj o produkt),
  (b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
  (c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 5. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).
 6. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§ 2

 1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Niniejsza strona internetowa bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl oraz wszystkie ich podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
  (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
  (b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
  (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

 1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 4. Youtube [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]),
 5. home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 1. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszych stron internetowych bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 3. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 4. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszych stron internetowych bezpiecznaklima.pl, dezynfekcja-klimatyzacji.pl, nanoclean-air.com, nanoclean-air.de, nanoclean24.com, nanocleanair.de, nanocleanair.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

§ 4

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:
  a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,
  b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu;
  c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.
 3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:
  a)imię nazwisko,
  b) nazwę firmy,
  c) numer telefonu kontaktowego,
  d) adres e-mail,
  e) adresy IP,
  f) adres www strony Użytkownika,
  g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.
 4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.
 5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.
 6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.
 7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu.
 8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.
 10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie bezpiecznaklima.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Swadzimu przy ul. Wschodniej 5a, 62-080 Swadzim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445874, kapitał zakładowy: 100 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7773229292, REGON 302313113, zwany dalej "Administratorem".


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Swadzimu przy ul. Wschodniej 5a, 62-080 Swadzim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445874, kapitał zakładowy: 100 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7773229292, REGON 302313113, zwany dalej "Administratorem".

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na dane kontaktowe:

adres e-mail: rodo@mcpolska.pl

adres pocztowy: MCPOLSKA.PL SP ZO.O. SP.K.         ul. Wschodnia 5a, 60-080 Swadzim

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, lub od Twoich współpracowników,  lub ze strony internetowej Twojej firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MCPOLSKA.PL?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji umów zawartych w ramach

umowy sprzedaży zawartej z Tobą lub z twoją firmą , w celu marketingu własnego, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz  (np. przez formularz kontaktowy, telefonicznie, email) w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu MCPOLSKA.PL sp. z o.o. sp.k., którym jest:

 • zapewnienie realizacji zapytań ofertowych
 • zapewnienie realizacji zamówień i dostaw
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług
 • marketingu bezpośredniego usług własnych
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • informowaniu Cię o aktualnościach, promocjach, wyprzedażach
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie nazwy firmy, siedziby, NIP-u, numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, aby przygotować dla Ciebie ofertę według zapotrzebowania, móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą lub Twoją firmą, w związku z każdą transakcją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec MCPOLSKA.PL w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 1. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich

przenoszenia, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo

wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania – możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje dane.
 • Prawo dostępu – przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
 • Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych - przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- w dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Przetworzenie danych, które nastąpiło do cofnięcia zgody pozostanie zgodne z prawem, jednak nie będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych- jest to prawo ściśle zawiązane z dostępem, ale różni się od niego pod wieloma względami. Można je egzekwować, jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (jak to ma miejsce w naszym przypadku). Dzięki niemu możesz otrzymywać dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie formacie nadającym do odczytu maszynowego i możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora (od nas) do innego.
 • Prawo do sprzeciwu- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Bez podania przyczyny można wnieść sprzeciw, jeżeli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu – tak jak wspomnieliśmy powyżej profilujemy twoje dane np. czy jesteś kobietą czy mężczyzną aby wysłać ci życzenia, lub czy jesteś naszym klientem czy jeszcze nie. Nie musisz się jednak na to godzić. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa, by nie podlegać profilowaniu, to daj nam znać. Wówczas twoje dane nie będą profilowane. Niestety w takim przypadku nie będziesz otrzymywać od nas interesujących Cię informacji.

Komu możesz się poskarżyć?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu tylko usług Spółki,  czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi sprzedaży, konsultingowe, księgowe, logistyczne, magazynowe, hostingowe, it, biurowe lub audytowe.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zakładamy, że będziemy się współpracować tak długo, jak będzie funkcjonowała MCPOLSKA.PL . Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji, lub upadłości spółki, cokolwiek nastąpi wcześniej. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji  transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 50 lat od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MCPOLSKA.PL  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw Spoza EOG.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany

https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/1025