SOUKROMÍ

Soukromí

 • 1
 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů subjektů používajících webové stránky (dále jen: „Uživatelé“) vlastněné společností MCPOLSKA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., která se nachází na adrese www.nanoclean-air.com (dále jen „Webová stránka“) a zásady používání souborů cookie.
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživateli je MCPOLSKA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. se sídlem ve Swadzimu na adrese 5a Wschodnia Street, 62-080 Swadzim, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000445874, s daňovým identifikačním číslem NIP 7773229292,  REGON 302313113, dále jen „Správce“. Správce lze kontaktovat v jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na odkazu: https://www.nanoclean-air.com/kontakt/, e-mailová adresa: biuro@mcpolska.pl nebo na korespondenční adrese: Wschodnia 5a, 62-080 Swadzim
 3. Zpracování osobních údajů se provádí na základě zásad stanovených v zákoně ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Osobní údaje uživatelů (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií) jsou Správcem zpracovávány pro následující účely:
  • za účelem poskytování služeb elektronickými prostředky v rámci zpřístupnění obsahu shromážděného na Webových stránkách Uživatelům – právním základem pro zpracování je nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. .b) GDPR);
  • pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz činnosti Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení využívaných funkcí a poskytovaných služeb;
  • pro účely související se správou a bezpečností IT systému – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve správě Webových stránek a zajištění bezpečnosti Uživatelů;
  • za účelem případného stanovení a uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv;
  • za účelem identifikace odesílatele a vyřízení jeho dotazu nebo oznámení, včetně přípravy cenové nabídky a nabídky na základě dotazu – právním základem pro zpracování je nutnost zpracování za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR); v rozsahu údajů poskytnutých dobrovolně je právním základem pro zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
  • za účelem provádění činností zaměřených na uzavírání smluv a plnění uzavřených smluv, včetně vyřizování stížností a vyřizování adresných oznámení souvisejících s poskytováním služeb, prováděním dotazů, prováděním objednávek a dodávek – právním základem pro zpracování údajů je nebo nutnost zpracování za účelem plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. .b) GDPR); Společnost může také zpracovávat údaje kontaktních osob podílejících se na plnění smluv – právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v umožnění řádného a účinného plnění smlouvy;
  • za účelem plnění zákonných povinností správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů – právním základem pro zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. .c GDPR);
  • pro marketingové účely v souvislosti s přímým marketingem Správce Uživatelům zasíláním obchodních informací obsahujících zejména informace o nabídkách a propagačních akcích Správce prostřednictvím e-mailu, MMS/SMS nebo telefonicky (v závislosti na rozsahu udělených souhlasů) – právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) v souvislosti se souhlasem s jejich přijímáním  informace; tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu biuro@mcpolska.pl, jakož i korespondencí na adresu Správce;
  • pro marketingové účely v souvislosti se směrováním kontextové reklamy (neuzpůsobené preferencím Uživatele) a behaviorální reklamy (přizpůsobené preferencím Uživatele) na Uživatele – právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění marketingových aktivit vlastního zboží a služeb, jakož i zboží a služeb partnerů Správce.
 5. Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří navštěvují profily Správce vedené na sociálních sítích (Facebook, YouTube). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti se spuštěním profilu, a to i za účelem informování Uživatelů o činnosti Správce a propagace různých typů akcí, služeb a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci vlastní značky.
 6. informace o Uživatelích Webových stránek a jejich chování se provádějí následovně:(a) prostřednictvím údajů dobrovolně zadaných Uživateli do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách (v tzv. postranních panelech, kontaktních formulářích a dotazech na produktové formuláře),(b) ukládáním cookies do koncových zařízení (tzv. „cookies“), (c) shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu.
 7. Webové stránky shromažďují pouze informace dobrovolně poskytnuté uživateli, nicméně webové stránky mohou také shromažďovat informace o parametrech připojení (čas, IP adresa, prohlížeč). Správce poskytuje možnost kontaktovat jej pomocí elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a odpověď na dotaz. Uživatel může také poskytnout další údaje za účelem usnadnění kontaktu nebo vyřízení dotazu. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro přijetí a vyřízení dotazu a jejich neposkytnutí má za následek neschopnost jej vyřídit. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.
 8. V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem můžeme provádět profilování pomocí osobních údajů poskytnutých uživatelem. Toto profilování spočívá především v automatickém posouzení služeb, o které služby by uživatel mohl mít zájem, na základě předchozích aktivit prováděných na webových stránkách a na zobrazení takto profilovaného obsahu. Profilování prováděné na webových stránkách nevede k přijímání rozhodnutí, která mají na vás právní účinky nebo vás ovlivňují podobně významným způsobem.
 9. Webové stránky používají komunikační šifrovací protokol (SSL), jehož účelem je zajistit nejvyšší bezpečnostní standardy.
 • 2
 1. Soubory cookie, známé také jako „soubory cookie“, jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v paměti zařízení používaného k procházení webu (např. PC, notebook, tablet, palmtop, mobilní telefon). Po jejich uložení se server nebo servery připojí k těmto souborům tím, že k nim získají příslušný přístup. Podrobné informace o shromažďování souborů cookie webovými stránkami naleznete na následujícím odkazu: https://www.nanoclean-air.com/polityka-cookies/
 2. Tato webová stránka nanoclean-air.com a všechny jejich podstránky a subdomény používají soubory cookie pouze pro účely: (a) vytváření souhrnných statistik a analýz, které usnadňují pochopení toho, jak jsou webové stránky používány a pomáhají při jejich vývoji, (b) optimalizace webových stránek pro různá zařízení a prohlížeče, (c) měření účinnosti reklamních kampaní a aktivit, jakož i přizpůsobení obsahu a forem reklamy,  zobrazené jak na webových stránkách, tak například v Obsahové síti Google (další podrobnosti: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

Proto mohou být některé údaje přenášeny prostřednictvím nástrojů, které používáme, externím partnerům. Partneři však mohou tyto údaje kombinovat s dalšími informacemi získanými od Uživatele nebo zaslanými pomocí nástrojů, které sám používá. Níže je uveden seznam partnerů, se kterými spolupracujeme:

 1. Google Analytics (správce souborů cookie: Google Inc se sídlem v USA),
 2. Google AdWords (administrátor souborů cookie: Google Ireland Limited se sídlem v Irsku),
 3. Facebook (správce souborů cookie: Facebook Ireland Limited se sídlem v Irsku),
 4. Youtube [Správce cookies: Google Inc se sídlem v USA]),
 5. en Akciová společnost se sídlem ve Štětíně
 1. Soubory cookie Google Analytics jsou soubory používané společností Google k analýze používání webových stránek uživatelem, k vytváření statistik a zpráv o fungování webových stránek. Společnost Google nepoužívá shromážděné údaje k vaší identifikaci ani ke kombinování těchto informací za účelem umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a zásadách sběru dat v souvislosti s touto službou naleznete na odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 2. Na webových stránkách se používají dva typy souborů cookie: (a) soubory cookie relace – zůstávají v zařízení uživatele až do opuštění webových stránek nebo vypnutí webového prohlížeče; (b) trvalé – zůstávají na zařízení Uživatele po určitou dobu nebo dokud nejsou uživatelem ručně smazány. Použití souborů cookie ke shromažďování údajů prostřednictvím nich, včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení uživatele, vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Povolení není vyžadováno pouze v případě cookies, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikační služby (přenos dat za účelem zobrazení obsahu).
 3. Odvolání souhlasu s používáním cookies je možné prostřednictvím nastavení prohlížeče. Změnou nastavení softwaru používaného k prohlížení těchto webových stránek nanoclean-air.com a jejich podstránek nebo subdomén je možné specifikovat podmínky ukládání a podmínky pro přístup k souborům cookie používaným touto webovou stránkou a jejími podstránkami, zejména možnost úplného zakázání jejich služeb.
 4. Chcete-li změnit nastavení týkající se zpracování souborů cookie, musíte správně nakonfigurovat software používaný k procházení této webové stránky nanoclean-air.com a jejích podstránek. Příslušné informace v tomto ohledu můžete získat pomocí technické podpory pro takový software nebo kontaktováním jeho dodavatele. Podrobné informace o tom naleznete na následujících odkazech:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htm l
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. Nezměna nastavení softwaru používaného k procházení těchto webových stránek nanoclean-air.com a jejich podstránkách představuje souhlas s používáním souborů cookie touto webovou stránkou a jejími podstránkami pro výše uvedené účely.
 • 3
 1. Informace o některých chováních uživatelů jsou uloženy na straně serveru. Tyto údaje se používají pouze za účelem správy webových stránek a zajištění efektivity hostingu.
 2. Procházené zdroje jsou identifikovány podle adres URL. Mohou být zaznamenány další parametry, jako je čas doručení dotazu a odeslání odpovědi, zjištěné chyby, informace o IP adrese uživatele a prohlížeči, který používá. Veškeré shromážděné údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami procházejícími webovou stránku a jejich použití je zaměřeno pouze na efektivní správu serveru.
 • 4
  1. Příjemci osobních údajů uživatelů webových stránek jsou subjekty spolupracující se Správcem v rozsahu nezbytném pro dosažení cílů uvedených v § 1 bodě 4 výše a subjekty zpracovávající údaje naším jménem, tj. subjekty provozující IT systémy, subjekty poskytující poradenské služby, účetní a právní služby, marketingové služby.
  2. Správce si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace týkající se Subjektu údajů, příslušných orgánů nebo třetích stran, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
  3. Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany, a to především:
   1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
   2. používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
   3. uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorovým úřadem.
  4. Správce vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.
  5. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám s oprávněním uděleným Správcem.
  6. Na základě příslušných právních předpisů mohou být osobní údaje shromážděné Správcem zpřístupněny příslušným státním orgánům. Doba zpracování osobních údajů:
   1. doba zpracování osobních údajů Správcem závisí na druhu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání služby, dokud není odvolán souhlas nebo není vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Správce;
   2. doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro stanovení a uplatnění případných nároků nebo obranu proti nim, a po uplynutí této doby pouze tehdy a v rozsahu požadovaném zákonem. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.
  7. Správce bude Uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
  8. Správce odpovídá za použití vhodných technických a organizačních opatření zaměřených na zajištění bezpečnosti údajů poskytovaných Uživateli Webových stránek, zejména zabránění přístupu k nim třetími osobami nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem, zabránění ztrátě, poškození nebo zničení dat.
  9. Uživatelé webových stránek mají následující práva:
   1. právo na informace o zpracování osobních údajů – na tomto základě Správce poskytuje fyzické osobě podávající žádost informace o zpracování údajů, včetně především účelů a právních základů zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektů, kterým jsou zpřístupněny, a plánovaného data výmazu údajů;
   2. právo na získání kopie údajů – na tomto základě Správce poskytne kopii zpracovávaných údajů týkajících se fyzické osoby podávající žádost;
   3. právo na opravu – Správce je povinen odstranit veškeré nesrovnalosti nebo chyby zpracovávaných osobních údajů a doplnit je, pokud jsou neúplné;
   4. právo na výmaz údajů – na tomto základě můžete požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny;
   5. právo na omezení zpracování – v případě takové žádosti Správce ukončí úkony s osobními údaji – s výjimkou operací, k nimž subjekt údajů udělil souhlas – a jejich uchovávání v souladu s přijatými pravidly pro uchovávání nebo do doby, než pominou důvody pro omezení zpracování údajů (např. je vydáno rozhodnutí dozorového úřadu o povolení dalšího zpracování údajů);
   6. právo na přenositelnost údajů – na tomto základě – v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem – Správce vydává údaje poskytnuté osobou, které se týkají, ve formátu, který umožňuje čtení údajů počítačem. Je také možné požádat o předání těchto údajů jinému subjektu, avšak za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti jak na straně Správce, tak na straně uvedeného subjektu;
   7. právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné takovou námitku odůvodňovat;
   8. právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku); námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění;
   9. právo odvolat souhlas – pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má Subjekt údajů právo je kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním;
   10. právo na stížnost – pokud se má za to, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost u orgánu dohlížejícího na zpracování osobních údajů, který je příslušný pro místo obvyklého bydliště subjektu údajů, jeho pracoviště nebo místo údajného porušení. V Polsku je dozorovým úřadem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  1. V případě jakýchkoli dotazů, pochybností, výhrad nebo stížností týkajících se zásad ochrany osobních údajů, jakož i v případě uplatnění výše popsaných práv, nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách https://www.nanoclean-air.com/kontakt/ na webových stránkách, na e-mailovou adresu: biuro@mcpolska.pl nebo písemně na adresu sídla Správce.
  2. Zásady jsou neustále revidovány a v případě potřeby aktualizovány. V případě aktualizace Zásad bude Uživatel o tom informován zobrazením jasných informací na Webových stránkách. Uživatel, který nesouhlasí se zásadami ochrany osobních údajů webových stránek, může přestat používat služby webových stránek.
  3. Aktuální verze těchto zásad je platná od 1.07.2021