SPECJALNA GŁOWICA DO ZAMGŁAWIANIA POJAZDÓW, POMIESZCZEŃ SUCHĄ MGŁĄ.

GŁOWICA ZAMGŁAWIAJĄCA SUCHA MGŁA

AC-99FUMI mocowana szybkozłączem do pistoletu ciśnieniowego NANOCLEAN® GUN  (AC-99GUN), w połączeniu z środkiem NANOCLEAN AIR (koncentrat lub gotowy do użycia)  gwarantuje personelowi oraz klientowi bezpieczeństwo.

Zastępuje ozonowanie wnętrza. Zamgławia, odgrzybia i dezynfekuje wnętrze pojazdu. Pozostawia przyjemny zapach w kabinie.

OPIS

ZAMGŁAWIA, ODŚWIEŻA, ODGRZYBIA I DEZYNFEKUJE WNĘTRZE POJAZDU I KANAŁY HVAC.

Dzięki zastosowaniu głowicy AC-99FUMI wraz z pistoletem ciśnieniowym AC-99GUN i preparatem NANOCLEAN® AIR metodą zamgławiania uzyskujemy przyjemny zapach w kabinie.

ZASTOSOWANIE

NANOCLEAN® GUN  + NANOCLEAN® FUMI-1 +  NANOCLEAN® AIR to sprawdzone rozwiązanie do zamgławiania samochodów, pomieszczeń. Zamgławia, odgrzybia i dezynfekuje wnętrze pojazdu. Pozostawia przyjemny zapach w kabinie.

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

1

Włączyć dmuchawę na średnie obroty, ustawić zimne powietrze oraz obieg zamknięty.

2

Nadmuch powietrza ustawić w stronę szyby i pasażerów w górną część kabiny, nadmuch powietrza z kratek również ustawić w górę.
Zamknąć szczelnie wszystkie drzwi.

3

Przy włączonym wentylatorze w obiegu zamkniętym zamgławiać wnętrze pojazdu przez 30-60 sekund kierując pistolet z głowicą AC-69FUMI Sucha Mgła przez tylne drzwi za przednim siedzeniem lub od strony bagażnika w kierunku kokpitu. Zapewnić dystans od głowicy pistoletu do powierzchni powyżej 1.5m, aby wyeliminować ryzyko moczenia powierzchni. Gdy mgła jest widoczna w całej kabinie, przerwać zamgławianie (po czasie ok. 30 sekund).

4

Po zakończeniu zamgławiania zamknąć drzwi. Pozostawić auto szczelnie zamknięte.

5

Odczekać 15 minut w celu pełnej dezynfekcji.

Zalecana częstotliwość dezynfekcji klimatyzacji minimum 2 razy w roku lub co 20 tysięcy kilometrów.

UWAGA: Zawsze zalecamy przed użyciem przeprowadzić wstępny test kompatybilności płynu NANOCLEAN® AIR z dezynfekowaną powierzchnią w niewidocznym miejscu.

Jeśli nastąpiło zmoczenie powierzchni, należy odczekać do wyschnięcia i przetrzeć wilgotną ściereczką typu fibra nasączoną wodą.

Zgodnie z przepisami BHP należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej np. półmaska ochronna z filtrem oraz szczelne gogle ochronne.

ZASTOSOWANIE DO ZAMGŁAWIANIA SAMOCHODÓW I POMIESZCZEŃ

1

Odkręć zbiornik od pistoletu ciśnieniowego (o pojemności 1 L).

2

Uzupełnij zbiornik płynem NANOCLEAN ®AIR. (przygotowany 5% roztwór roboczy z koncentratu lub gotowy do użycia).

3

Przykręć zbiornik  do pistoletu ciśnieniowego.

4

Aby zdezynfekować pojazd metodą zamgławiania do pistoletu ciśnieniowego NANOCLEAN® GUN przy użyciu szybkozłącza zamontuj głowicę NANOCLEAN® FUMI-1.

5

Podłącz sprężone powietrze do pistoletu z ciśnieniem roboczym 5,5 – 10 bar.

6

Pistolet NANOCLEAN®GUN (AC-69GUN) jest gotowy do pracy – przed dozowaniem płynu odkręć zawór pistoletu.

7

Zamknij wszystkie drzwi w aucie.

8

Otwórz bagażnik (hatchback, kombi) w przypadku wersji sedan pozostaw otwarte jedne tylne drzwi pasażera.

9

Utrzymaj odległość od pistoletu do powierzchni minimum 1,5 metra.

10

Naciśnij spust pistoletu.

11

Dozuj suchą mgłę do kabiny przez około 15-30 sekund.

12

Zamknij bagażnik (hatchback, kombi) lub w przypadku wersji sedan drzwi (jeśli chcesz dodatkowo zdezynfekować kanały wentylacyjne, pozostaw włączony nadmuch z obiegiem wewnętrznym).

13

Odczekaj 15 minut.

14

Po zakończonym procesie wywietrz wnętrze, otwierając wszystkie drzwi w samochodzie

Uwaga: Zalecamy dezynfekować klimatyzację minimum 2 razy w roku lub co 20.000 km.

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownicy powinni unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i zakładać rękawice ochronne, ochronę oczu. Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS.

OPAKOWANIA

1 sztuka.

Kody produktu:

POZNAJ NASZE PRODUKTY

Przydatne dla serwisanta

NANOCLEAN® FUMI-1

NANOCLEAN® GUN

NANOCLEAN® INOX AC45

NANOCLEAN® INOX AC45